Registracija

Ime: *
Prezime: *
E-mail: *
Lozinka: *
Ponovljena lozinka: *
Telefon:
Državljanstvo: *
OIB: *
Željeni jezik: *
Upišite broj 7 :
Prihvaćam uvjete

Iako je Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) poduzela neophodne korake za zaštitu povjerljivosti unesenih podataka te onemogućila uvid u iste trećim osobama, korisnik prijavu popunjava na vlastitu odgovornost. Korisnik je suglasan da HRZZ ne preuzima odgovornost za gubitak podataka i dokumenata, za moguće štete, propuste i pogreške nastale kao posljedica korištenja, odnosno zloupotrebe ove stranice, sadržajnih ili ponuđenih mrežnih veza, za neistinite, netočne ili nepotpune podatke. Uneseni podaci bit će dostupni isključivo primateljima ili kategorijama primatelja koji sudjeluju u postupku vrednovanja projekata. Korisnik je odgovoran za moralno, etično i točno unošenje svih njemu dostupnih podataka, dokumenata i programske opreme iz sustava HRZZ-a, a u skladu s važećim propisima i aktima HRZZ-a. Označavanjem polja kvačicom izjavljujem da prihvaćam navedene uvjete.

Također, označavanjem polja kvačicom dajem izričitu privolu voditelju obrade (Hrvatska zaklada za znanost, Ilica 24, Zagreb, OIB: 88776522763) da obrađuje moje osobne podatke (ime, prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj, državljanstvo, OIB, spol, osobne web stranice) u svrhu sudjelovanja u svim fazama i ulogama u javnim natječajima HRZZ-a, sve dok takva obrada bude potreba radi ostvarivanja temeljne djelatnosti Hrvatske zaklade za znanost koja proizlazi iz Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 117/2001, 46/2009,92/2010, 78/2012). Ovom privolom dozvoljavam obradu svih osobnih podataka koje sam dao na raspolaganje voditelju obrade, uključujući objavu imena i prezimena na mrežnoj stranici voditelja obrade u slučaju odobrenja financiranja projektnog prijedloga. Privolu dajem vlastitom slobodnom voljom, svjestan svojih prava i to: prava na informiranje, prava pristupa informacijama, prava na ispravak, prava na brisanje, prava na ograničenje obrade, prava na prijenos podataka, prava na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, prava na povlačenje privole tijekom obrade osobnih podataka i prava da moji osobni podaci ne budu predmet automatiziranog odlučivanja uključujući profiliranje, a koja uvijek mogu ostvariti kontaktiranjem voditelja obrade.
Ukoliko prilikom unosa podataka u EPP sustav imate tehničkih problema, molimo Vas da pošaljete upit na sljedeću e-mail adresu: epp@hrzz.hr .